Trends van de toekomst: flexibele productiesystemen

Vernieuwde flexibele productiesystemen. Dit is een nieuwe trend die ontstaan is uit de vooruitgang van technische ontwikkelingen. Nu zul je je vast afvragen wat een flexibel productiesysteem is. Door de komst van vernieuwde flexibele productiesystemen zal de productie van producten nog sneller en makkelijker verlopen. In deze rubriek zullen wij jou hier nog meer over vertellen.

Door: Irene Borst I 3 minuten

Wat is een flexibel productiesysteem?
Een flexibel productiesysteem (FMS) is een systeem van door computers aangestuurde machines en robots, waarmee een reeks gelijksoortige producten gemaakt kunnen worden. Deze apparatuur kan voor meer dan één doel worden gebruikt. Vaak wordt de apparatuur gebruikt om op maat gemaakte onderdelen te maken, maar ook om verschillende onderdelen voor verschillende productmodellen te maken. Dit type productiesystemen worden vaak bestuurd door een computer via een volledig geautomatiseerd proces. Het geheel van machines en mensen samen wordt een FMS-cel genoemd.

De ‘eenvoudige’ machines in een productieomgeving in de fabriek evolueren dus naar complexere systemen die met elkaar verbonden zijn in de Cloud. Deze flexibele productiesystemen zijn nodig gezien de vraag naar gepersonaliseerde producten groot is. Het is belangrijk om op het juiste moment in het productieproces het juiste aanbod aan te bieden. Digitale technologie speelt hierbij een belangrijke rol.

De voordelen van een FMS
De marktomstandigheden veranderen dagelijks. Het is belangrijk om als bedrijf snel te kunnen aanpassen, mochten de marktomstandigheden dus veranderen. Het grootste voordeel van een flexibel productiesysteem is dat het systeem snel genoeg is om zich aan te passen aan veranderingen in de markt, zonder kwaliteit op te offeren. De meeste industriële apparatuur zijn niet ontworpen voor veel verschillende doeleinden, de flexibele productiesystemen zijn vanaf het begin al ontworpen voor meerdere doeleinden. Overigens wordt de veiligheid en de efficiëntie van het productieproces verbeterd. Ook wordt het foutenaantal verminderd.

Een ander voordeel is de besparing van geld. Bij de aanschaf zullen flexibele productiesystemen in eerste instantie duurder zijn dan traditionele apparatuur. Uiteindelijk besparen fabrikanten toch geld, gezien de flexibele productieapparatuur meer dan één doel heeft. Traditionele apparatuur vereist bij de productie van bijvoorbeeld twee verschillende producten niet alleen verschillende apparaten, maar ook twee verschillende lijnen.

Invloed op het personeel
Je zou zeggen dat als de technologie zo doorgaat, dat er uiteindelijk geen personeel meer nodig is. In welke productiefabriek dan ook. Toch is dit niet zo. Computers en robots nemen dan wel cognitieve en fysieke taken over, maar moeten nog altijd bestuurd worden door personeel. Nieuwe technologieën doen hun intrede op de werkvloer. Juist nu de apparatuur steeds complexer wordt, is er personeel nodig. Door technologisering hoeven mensen niet bij voorbaat gelijk hun baan te verliezen. Zo hebben mensen machines nodig en zo hebben machines nog altijd mensen nodig.

Smart Wearables
Flexibele systemen zijn niet de enige veranderingen voor in de toekomst. Ook Smart Wearables gaan een cruciale rol spelen. Neem bijvoorbeeld een AR-bril. Het personeel selecteert zo de juiste onderdelen die nodig zijn voor de assemblage van producten met bijvoorbeeld een hoge variabiliteit. De bril toont wat hij in zijn kitting moet stoppen. Een kitting, ook wel assembly genoemd, is een proces wat er voor zorgt dat al de artikelen die je nodig hebt in één verpakking zitten. Dit is veel efficiënter en het foutenaantal wordt hierdoor verminderd.

Benieuwd naar welke mogelijkheden er in de maakindustrie zijn voor jou? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of bekijk onze vacatures.